KOLEJ


Kolej SAA č. 3


Náš pokoj

První vybalování

Příprava snídaně


'Protekční' záchod

Zde se umývalo nádobí
pralo prádlo a čistily zuby

'Komfortní' sprchy

Hlavní stránka