Po proudu Jeniseje - KAZAČINSKOE

Na skále nad Jenisejem


'Nebezpečný' přechod přes
divokou řeku

Malé občerstvení

Zbytky ledu na jarním Jeniseji


Vstříc lovu
na motorovém člunu

Náš nafukovací člun

Trefím nějakou?


S rodiči a bratrem Andreje

Hlavní stránka